Επισκευή βλάβης στον ΟΛΘ

Επισκευή βλάβης στον ΟΛΘ

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ350 αντλιοστασίου Λιμανιού, στην Α’ προβλήτα, με την σύγχρονη υποστήριξη από ειδικών σύνθετων βυτιοφόρων, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»