Διευθέτηση ποταμού στη Φούρκα Χαλκιδικής

Διευθέτηση ποταμού στη Φούρκα Χαλκιδικής

«Λειτουργία» χειμάρρου κατά την διάρκεια έντονης νεροποντής, έπειτα από παρέμβαση μας, στα πλαίσια του έργου.
Εργασίες κατασκευής ταμιευτήρα κατάντη τεχνικού), στο Κασσανδρινό Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ζημιών χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας»
Ταμιευτήρας και ενίσχυση κοίτης και παρειών χειμάρρου από συρματοκιβώτια (Serasanetti)