Το νέο website της CANDIA ERGA A.T.E.

Το νέο website της CANDIA ERGA A.T.E.

Το νέο website της CANDIA ERGA A.T.E. είναι γεγονός.  Όσο η τεχνολογία στην υπηρεσία με άξονα τον άνθρωπο εξελίσσεται,  η CANDIA ERGA Α.Τ.Ε. είναι  υποχρεωμένη να εξελίσσεται και αυτή για την ενημέρωση και την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων. Το νέο site της  είναι κοντά σας, ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της και τα έργα κοινής οφέλειας τα οποία έχει κάνει και συντηρήσει. Μέσα από αυτό μπορείτε να ενημερωθείται πλήρως για τον εξοπλισμό, τους ανθρώπους και τις καθημερινές δραστηριότητες της.