Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου

Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο : «Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Τ.Κ. Διονυσίου» με αρχικό προϋπολογισμό 347.200,00€.

Το έργο αφορά την προστασία του ρέματος Διονυσίου στο τμήμα από τα όρια της επέκτασης Παραλίας Διονυσίου ΧΘ 0+000 μέχρι το όριο της εισόδου προς τα ανάντι στον οικισμό της Πορταριάς ΧΘ 3+761 και στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας και στην προστασία της θαλάσσιας περιοχής στην εκβολή του.