Νέο έργο στον Γαλλικό Ποταμό

Νέο έργο στον Γαλλικό Ποταμό

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» με αρχικό προϋπολογισμό 1.380.000,00€

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση και επέκταση ημιτελούς κατασκευής γέφυρας επί της κοίτης του ποταμού Γαλλικού, στην περιοχή του οικισμού Φιλαδέλφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας εντάσσεται στα πλαίσια έργου για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου πρόσβασης στον οικισμό Φιλαδέλφειας.

Ειδικότερα, το έργο συνίσταται στην αντικατάσταση της υφιστάμενης ιρλανδικής διάβασης που χρησιμοποιείται έως σήμερα για την πρόσβαση στον οικισμό, καθώς και στην κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 0,6km για την σύνδεση του οικισμού με το οδικό δίκτυο της περιοχής και ειδικότερα την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη–Κιλκίς (Ε.Ο.65).