Διευθετήσεις Ποταμών

Εργασίες κατασκευής ταμιευτήρα κατάντη τεχνικού), στο Κασσανδρινό Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ζημιών χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας»

Ταμιευτήρας και ενίσχυση κοίτης και παρειών χειμάρρου από συρματοκιβώτια (Serasanetti), στο Κασσανδρινό Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ζημιών χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας»

Εργασίες διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Κασσανδρινού – Σκάλας Φούρκας Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ζημιών χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας»

Εργασίες διευθέτησης κοίτης χειμάρρου Χολομώντα Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ»

«Λειτουργία» χειμάρρου Κασσανδρινού – Σκάλας Φούρκας κατά την διάρκεια έντονης νεροποντής, έπειτα από παρέμβαση μας, στα πλαίσια του έργου «Διευθέτηση και αποκατάσταση ζημιών χειμάρρου Κασσανδρινού – Φούρκας»