Επισκευές αγωγών

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ500, στην οδό Κ. Βόγα στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ350 ,αντλιοστασίου Λευκού Πύργου μπροστά στην Λ.Α.Φ.Θ, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ350 αντλιοστασίου Λιμανιού, στην Α’ προβλήτα, με την σύγχρονη υποστήριξη από ειδικών σύνθετων βυτιοφόρων, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ350 αντλιοστασίου Λιμανιού στην Α’ προβλήτα, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Επισκευή δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων 2Φ500 αντλιοστασίου «Χαμόδρακα» στην οδό Πλαστήρα, Καλαμαριά, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Εργασίες κατά την επισκευή καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων στο αντλιοστάσιο του Λευκού Πύργου, με την κατασκευή νέου φρεατίου, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013»

Τοποθέτηση «μπαλονιού» κατά τις εργασίες επισκευής αγωγού από GRP Φ1200 με τη μέθοδο «No Dig» και συγκεκριμένα με την χρήση «Parker», στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011»