Έργα

Μερικά από τα έργα μας

1982  Κατασκευή Λεωφόρου Κ. Καραμανλή (Θεσσαλονίκη)

1984  Κατασκευή Λεωφόρου Γ’ Σεπτεμβρίου (Θεσσαλονίκη)

1989  Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου Ωραιοκάστρου και περιοχή Γαλήνης

1990  Κατασκευή αποχευτικού δικτύου Ανατολικού περιοχών Δήμου Πυλαίας

1995  Κατασκευή της ενωτικής οδοποιίας Παλαιόκαστρο – Πεντάλοφος

1996  Κατασκευή πλακοσκεπούς οδού Κύπρου και πολεοδομική επέκταση του Δήμου Πυλαίας

1997  Έργα Ο.Τ.Ε και αποχέτευσης στην πλατεία Αριστοτέλους (Θεσσαλονίκη)

1998  Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων καθώς και αγωγών ύδρευσης του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης

1999  Κατασκευή φραγμάτων στην πυρίκαυστο ζώνη του Σέιχ Σου (Θεσσαλονίκης)

1999  Κατασκευή προπονητικού κέντρου γηπέδων του Νέου Ρυσίου Θεσσαλονίκης

2000  Κατασκευή της κεντρικής Λεωφόρου Αμπελοκήπων της Περαίας Θεσσαλονίκης

2002  Κατασκευή του κεντρικού πλακοσκεπούς στο Δήμο Ασπροβάλτας

2003  Ανακαίνιση και συντήρηση των σχολικών συγκροτημάτων Χορτιάτη – Ασβετοχωρίου

2006 Κατασκευή γεφυρών στην περιοχή Μελισσουργού και ορίων Χαλκιδική

2007  Κατασκευή και προστασία του χειμάρρου Ελαιορέμματος της περιοχής Πυλαίας

2008  Κατασκευή νομαρχιακής οδού των δημοτικών διαμερισμάτων Όσσας – Πέντε Βρυσών – Πολυδενδρίου.

2009  Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2010  Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2010  Έργα Φυσικού Αερίου

2010 Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2011  Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2012  Έργα Φυσικού Αερίου

2013  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στα Βράσταμα και Σανά Χαλκιδικής

2013  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

2013 Διευθέτηση και κατασκευή μεγάλων τεχνικών στο χείμαρρο Κασσανδρινού – Σκάλα Φούρκας στην Χαλκιδική

2013  Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2014  Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

2014  Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2015  Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

2015  Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου

2015 Κατασκευή αγωγού ύδρευσης στο Βέρμιο

2016  Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αποχέτευσης σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Α.Δ.Α
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Α.Δ.Α
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚTYΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚTYΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ