Οι υπηρεσίες μας

a

Συγκοινωνιακά Έργα

 • Οδοποιία
 • Γεφυροποιία
a

Υδραυλικά Έργα Δ.Τ.

 • Κατασκευές Ανοικτών Διωρύγων
 • Κατασκευές Έργων Ύδρευσης
 • Κατασκευές Έργων Αποχέτευσης
 • Κατασκευές Αντλιοστασίων Ύδρευσης
 • Κατασκευές Αντλιοστασίων Αποχεύτεσης
a

Υδραυλικά έργα ΙΔ.T.

 • Απόφραξη ιδιωτικών διακλαδώσεων
 • Καθαρισμός & απολύμανση ιδιωτικών διακλαδώσεων
 • Καθαρισμός δικτύου ομβρίων και εσχαρώσεων
 • Επισκόπηση με κάμερα
 • Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία & συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων.
a

Τηλεπικοινωνιακά Έργα

 • Έργα Ο.Τ.Ε.
 • Έργα Δ.Ε.Η.
a

Συγκοινωνιακά Έργα

 • Οδοποιία
 • Γεφυροποιία
a

Οικοδομικά Έργα

 • Ανέγερση Δημόσιων Κτιρίων
 • Ανέγερση Ιδιωτικών Κτιρίων
 • Διαμόρφωση χώρων αναψυχής
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
a

Περιβαλλοντικά Έργα

 • Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α
 • Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α
Φωτογραφίες Έργων

Εδικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες καθαρισμού - αποφράξεις αγωγών

Η εταιρεία διαθέτει στόλο με ειδικά σύνθετα βυτιοφόρα οχήματα τα οποία επανδρώνονται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με μεγάλη πείρα σε καθαρισμό-απόφραξη αγωγών (ακαθάρτων και ομβρίων).

 

Τα οχήματα μας έχουν τις εξής ιδιότητες:

 • Χωρητικότητα δεξαμενών από 6,0 m3 έως 14,5 m3 (διαχωρισμένες για καθαρό νερό – λύματα)
 • Δυνατότητες αναρρόφησης από 0,40 έως 0,95 bar
 • Δυνατότητες πίεσης από 170 bar έως 200 bar
 • Τα οχήματα είναι δύο και τριών αξόνων

 

Ο παραπάνω στόλος είναι σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο και τις επτά μέρες της εβδομάδας, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί.

Διαδικασία καθαρισμού – απόφραξης αγωγού

Μέσω της αντλίας πίεσης, που διαθέτει το κάθε όχημα μας, παροχετεύεται νερό διαμέσου ελαστικού ενισχυμένου εύκαμπτου σωλήνα σε μια ειδική κεφαλή (μπεκ). Η κεφαλή αυτή διαθέτει οπές από όπου το νερό εξέρχεται με πίεση με αποτέλεσμα να ωθεί την κεφαλή προς τα εμπρός (μπεκ καθαρισμού). Όταν έχουμε περίπτωση έμφραξης τοποθετείται κεφαλή απόφραξη η οποία επιπροσθέτως διαθέτει και μια οπή στην μπροστινή πλευρά, έτσι ώστε να μπορεί να διασπά τα εμπόδια που βρίσκει μπροστά της (μπεκ απόφραξης). Η μεγάλη πίεση νερού που ωθεί την κεφαλή καθαρίζει τον αγωγό από τυχόν προσκολλημένα λίπη, φερτές ύλες, πανιά, χαρτιά κλπ. Τα προϊόντα του καθαρισμού συλλέγονται στο φρεάτιο από όπου ξεκινάει ο καθαρισμός και με την αντλία αναρρόφησης του οχήματος απομακρύνονται από το δίκτυο, ώστε να μην προκληθεί επιπλέον πρόβλημα στο κατάντη. Η αντλία αναρρόφησης τα διοχετεύει στη δεξαμενή του οχήματος.

 

Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χρησιμοποιείται και κατάλληλη κεφαλή, για παράδειγμα όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ριζών χρησιμοποιείται κεφαλή που φέρει αλυσίδες ή ειδικά κοπτικά μαχαίρια (ριζοκόπτης).

 

Σε περιπτώσεις όπου η διάμετρος των αγωγών είναι μικρή πχ σε εσωτερικό δίκτυο οικοδομής ο καθαρισμός των αγωγών πραγματοποιείται με «ηλεκτρικά σπιράλ».

 

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμό των αγωγών με την χρήση ειδικών «μπαλονιών»   «PIGS»

Έλεγχος αγωγού με κάμερα

Ο έλεγχος αγωγού με κάμερα με την χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία για τον έλεγχο-επιθεώρηση αγωγών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται τόσο κατά την φάση της ολοκλήρωσης ενός νέου δικτύου όσο και κατά την λειτουργία του.

 

Για τον έλεγχο του αγωγού απαιτείται εξοπλισμό ο οποίος είναι προσαρμοσμένος σε ειδικό όχημα τύπου van. Σε αυτό το όχημα υπάρχει το δωμάτιο ελέγχου (control room), όπου ο χειριστής καθοδηγεί την κάμερα και καταγράφει βίντεο και εικόνες, και το πίσω μέρος του οχήματος από όπου με βοήθεια εργάτη κατεβαίνει η κάμερα στο φρεάτιο επίσκεψης. Η κάμερα τοποθετείται σε ειδικά φορεία για βιντεοσκόπηση αγωγών από Φ140mm και άνω. Σε περιπτώσεις μικρότερων διαμέτρων υπάρχει και ανάλογη κάμερα που ωθείται με το χέρι.

 

Μετά την ολοκλήρωση ενός ελέγχου τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα για:

 • Παραλαβή νέων αγωγών
 • Έλεγχος παλαιών αγωγών
 • Έλεγχος αποτελέσματος καθαρισμού από ειδικό σύνθετο βυτιοφόρο
 • Επισκευή παλαιών αγωγών

Επισκευή αγωγών χωρίς εκσκαφές (No-Dig)

Οι επισκευές αγωγών χωρίς εκσκαφές (No-Dig) περιλαμβάνουν:

 • Την επισκευή αγωγών με χρήση ειδικών ρητινών και χρήση ειδικής διάταξης, μέθοδος «Parker»
 • Την χρήση ειδικών διατάξεων με ελάσματα «Quick Lock»

Εντοπισμός διαρροών

Σε περιπτώσεις διαρροών σε αγωγούς που βρίσκονται υπό πίεση (καταθλιπτικούς) είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης, υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού της διαρροής όταν αυτή δεν είναι εύκολα εντοπίσιμη με τις συμβατικές μεθόδους (εκσκαφή).

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις με ειδικό ψηφιακό γαιώφωνο μπορούμε να εντοπίσουμε την διαρροή για όλους του τύπους αγωγών (μεταλλικούς, πλαστικούς, αμιάντου κλπ). Με αυτό το τρόπο μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να βρεθεί τέτοια φύσεως βλάβης και κατά συνέπεια και το κόστος.

Έλεγχος στεγανότητας αγωγών

Με την εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία μας στην κατασκευή αγωγών υπό πίεση είμαστε στη θέση να μπορούμε να πραγματοποιούμε ελέγχους στεγανότητας αγωγών.