Καθαρισμός αγωγών

Καθαρισμός αγωγού στην περιοχή του Αγ. Παύλου, με χρήση του ειδικού σύνθετου βυτιοφόρου οχήματος, , στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Καθαρισμός αγωγού στην περιοχή του Ευόσμου, με χρήση του ειδικού σύνθετου βυτιοφόρου οχήματος, στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Υποστήριξη ειδικών σύνθετων βυτιοφόρων οχημάτων στο συνεργείο επισκευών κατά την διάρκεια εργασιών αποκατάσταση βλάβης δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού 2Φ350 αντλιοστασίου λιμανιού, στην Α’ προβλήτα, , στα πλαίσια της εργολαβίας «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»